Na investice povinně zkoušky

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je všem poradcům pracujícím s investicemi dobře známá směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů. Tato směrnice je zakotvena do českého práva především novelizovaným zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Tento zákon pak dále rozvádí vyhláška (č. 143/2009 Sb. o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti).

Tato vyhláška mimo jiné upravuje podobu zkoušky pro investičního poradce. Ta dosud nebyla povinná a bylo možné jí nahradit kombinací vzdělání a praxe, případně poskytovat služby v omezeném režimu zprostředkování.

Po novém roce nastanou změny

Po přezkoumání pravidel týkajících se finančních nástrojů přichází z Evropy nové nařízení MIFID II. Účinnost související novelizace zákona a vyhlášek je stanovena na 3. ledna 2018.

Všichni poradci pracující s investicemi (investiční poradci i zprostředkovatelé) budou muset nově do 2. ledna 2020 složit odbornou zkoušku v oblasti investic u akreditované osoby.

Současná makléřská zkouška

Následující tabulka shrnuje základní parametry zkoušky pro investiční poradce, jehož činnost nezahrnuje deriváty, podle stávající „nenovelizované“ vyhlášky:

Forma čtyři možné odpovědi ® jedna odpověď správná
Počet otázek u zkoušky 200 z 2000 možných
Počet případových studií žádná
Délka zkoušky 240 minut
Rozsah zkoušky ·        Právní předpisy v oblasti finančního trhu

·        Investiční nástroje – jiné než deriváty

·        Investiční nástroje a jejich emise

·        Poskytování investičních služeb

·        Principy a fungování investičních společností a investičních fondů

·        Regulace a fungováních významných světových finančních trhů

·        Investice

·        Investiční strategie a portfolio a související rizika

Podmínkou úspěšně složené zkoušky je dosažení alespoň 75 % celkové úspěšnosti a alespoň 60 % správných odpovědí za každou oblast zkoušky.

Podle dostupných informací to vypadá, že pokud máte absolvovanou tuto zkoušku, nebo jí do konce roku složíte, budete mít velkou výhodu. V současné době se zdá, že by tato zkouška (Makléřská zkouška – Kategorie IV Investiční poradce) mohla být uznána i pro nově platné podmínky. Na finální verdikt si budeme muset počkat na finální znění legislativy, které bude uvedeno ve sbírce na konci září 2017.

Nová podoba zkoušek od ledna

Nový návrh zkoušky má být strukturován podle okruhu nástrojů:

– povolených investičním zprostředkovatelům podle §29 odst. 3

– všech investičních nástrojů podle §3 odst. 1

Zároveň je navrhována jen 1 zkouška na poradenství i zprostředkování. Podobu zkoušky zahrnující všechny investiční nástroje shrnuje následující tabulka:

Forma čtyři možné odpovědi ® jedna a více správných odpovědí
Počet otázek u zkoušky 92
Počet případových studií 3 případové studie + 5 zkouškových otázek
Délka zkoušky 180 minut
Rozsah zkoušky ·        Odborné minimum o finančním trhu

·        Struktura, subjekty a fungování kapitálového trhu

·        Regulace poskytování investičních služeb, včetně etických kodexů v oblasti kapitálového trhu

·        Investiční fondy

·        Investiční nástroje a jejich emise

·        Investiční služby

·        Investice

·        Investiční strategie, portfolia a související rizika

·        Finanční analýza

Podmínkou úspěšně složené zkoušky bude dosažení ¾ bodů ze všech zkouškových otázek, 3/5 bodů otázek z odborných znalostí, 3/5 bodů z otázek odborných dovedností.

Budoucí novela zákona bude také definovat povinnost dodělání maturity do 3. 7. 2021. Tuto povinnost budou mít všichni, kteří poskytovali investiční služby k 3. 1. 2017 a neměli k 3. 1. 2018 alespoň 5 let praxe.

Všechny výše uvedené informace vypadají nyní velmi pravděpodobně, jak již ale bylo řečeno, jistotu okolo nové podoby povinné zkoušky budeme mít v září, jakmile vše vyjde v nové sbírce zákonů.

Tereza Liska, manažer vzdělávání Broker Trustu